Gaelscoil an Ráithín header

Bainistíocht Scoile

Is scoil atá ag fás í Gaelscoil an Ráithín. Tá 265 ar an rollaí faoi láthair. Dá bharr tá an fhoireann bhainistíochta ag dul i méid freisin. Tá na dualgais thíosluaite ag na daoine thíosluaite:

Bainistíocht Scoile
Carmel Éadaí scoile a ordú
Ceol
Comórtais
Gaol Poiblí ( Grianghrafanna scoile agus ailt do nuachtáin srl...)
Karen Smacht agus Bullaíocht
Oideachas Speisialta/ Measúnú
Scoileanna Glasa
Máirtín Spórt
Traenáil agus Cluichí / comórtais spóirt
Ríomhairí
Cód gléasta na scoile.
Michele/ Imelda Gach ceist eile
Imelda Clárú
Coinneáil cuntais
Cúinsí Pearsanta
Sábháilteacht
Tinreamh
Árachas
Cúinsí Pearsanta
Turais Scoile
Cúrsaí sláinte

School Management

Gaelscoil an Ráithín is a developing school. Our enrolment at present is 265. As a result our school management team has grown. The following people have responsibilities for the following areas :

School Management
Carmel Ordering of school uniforms
Music
Public Relations: School Photos and articles for the media etc...
Karen Discipline and Bullying
Special Education / Assessment
Green Schools
Máirtín Spórt
Training and games/ matches
Computers
School Dress Code
Michele/ Imelda All other issues
Imelda Enrolments
Registration
Attendance
Record keeping
Insurance
School excursions
Health issues
Safety
Personal circumstances