Gaelscoil an Ráithín header

Éadaí Scoile

Féachann na páistí ar fad go hálainn sna héadaí scoile. Ba cheart lipéad le hainm an pháiste a chur ar gach ball éadaigh.

Cailíní (* Ar fáil sa scoil)
Pilirín dúghorm
White Shirt
* Cairdeagan dúghorm
* Cóta dúghorm
* Carbhat dúghorm/ bán agus glas
* Hata dúghorm
* Culaith Spóirt na scoile
Stocaí dúghorma nó bána
Bróga Dorcha
Buachaillí (* Ar fáil sa scoil)
Bríste Dúghorm boys pic
Léine bhán
* Geansaí Dúghorm
* Cóta dúghorm
* Carbhat Dúghorm /bán agus glas
* Hata dúghorm
* Culaith Spóirt na scoile
Stocaí Dúghorm nó Bána
Bróga Dorcha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beidh ar gach páiste bróga rince nó ‘pumps’ a fháil i gcóir rince (ar fáil ó ‘Dance City’). Is iad an Mháirt agus an Chéadaoin na laethanta spóirt do Naíonáin – Rang 1. Is iad an Mháirt agus an Chéadaoin na laethanta spóirt do Rang 2 – Rang 6 (agus an Aoine i dtéarma 3) Tá sé de dhualgas ar ghach páiste , bróga reatha agus culaith reatha na Gaelscoile a chaitheamh ar an lá seo. **Is gá éadaí scoile a chaitheamh gach lá eile ar scoil. Ní cheadaítear aon seodra a chaitheamh ar scoil.**

School Uniform

All the children look beautiful in their new school uniform. Each item of clothing should be clearly labelled with the child’s name.

Girls Uniform (* Available from the school)
Navy Pinafore
White Shirt
* Navy Cardigan
* Navy Coat
* Navy /green and white Tie
* Navy Hat
* Navy School Tracksuit
Navy or white socks
Dark Shoes
Boys Uniform (* Available from the school)
Navy Trousers boys pic
White Shirt
* Navy Jumper
* Navy Coat
* Navy/Green and White Tie
* Navy Hat
* Navy School Tracksuit
Navy or white socks
Dark Shoes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pupils are required to have dancing shoes or ‘pumps’ (available in ‘ Dance City’). Tuesday and Wednesdays are the P.E. days for infants – 1st Class. Tuesday and Wednesdays are the P.E. days for 2nd – 6th Class (and Fridays in Term 3). Each child must wear their runners and school tracksuit on this day. **The correct uniform must be worn every other day and no jewellery of any description is allowed at school.**