Gaelscoil an Ráithín header

Naíonáin Shóisearacha 2014-15

Más mian leat do leanbh nó deartháir / deirfiúr le linn clárú don scoilbhliain seo chugainn 2014-15, ba chóir duit é sin a dhéanamh díreach roimh dheireadh na Dheireadh Fómhair. Tá na foirmeacha ar fáil ón bhfáiltiú scoil nó go simplí cliceáil anseo chun cóip a íoslódáil.

FIRSTDAY

Junior Infants 2014-15

If you wish to register your child or a brother / sister with us for the next school year 2014-15, you should do so immediately before the end of the October. The forms are available from the school reception or simply click here to download a copy.

FIRSTDAY