Gaelscoil an Raithin header

Foireann an Scoile 2017-2018

Tá foireann iontach agus cumasach i nGaelscoil an Ráithin. Tá tallann ar leith acu. Oibríonn siad go dian dícheallach. Bíonn siad sochaideartha, lách, tuisceanach, agus suáilceach.

  Michele Ní Fhátharta – Príomhoide

  Imelda Uí Shomacháin – Príomhoide Tánaisteach / Oide don Oideachas Speisialta

  Jean Anne de Cúrsa– Naíonáin Shóisearacha

  Cristin Ní Choinceannain – Naíonáin Shóisearacha

  Jean Ní Thuathaill / Bríd Ní Chonghaile- Naíonáin Shinsearacha

  Michelle de Bhailís - Naíonáin Shinsearacha

  Carmel Ní Dheá - Rang a hAon

  Charline de Faoite - Rang a hAon

  Méabh Ní Mhúineacháin - Rang a Dó

  Máirtín Mac Piarais - Rang a Trí

  Eve de Barra - Rang a Trí

  Caoimhe Uí Néill – Rang a Ceathair

  Caitríona Ní Iobáird- Rang a Cúig

  Ailín Ní Chaoimh - Rang a Cúig

  Niamh Uí Dhomhnalláin - Rang a Sé

  Marie Ní Chonormhaoile / Jason Ó Rónáin / PJ Ó Catháin / Ciara Lenihan – Múinteoirí don Oideachas Speisialta

  Claire Uí Choileáin/ Phil Uí Bhriain / Máire Uí Uallacháin – Cúntóirí Riachtanais Speisialta

  Máirín Uí Bhriain – Múinteoir Rince

  Ailbhe Donnelly Flanagan – Múinteoir Urlabhraíochta agus Drámaíochta

School Staff 2017-2018

Gaelscoil an Ráithín has a wonderful staff who are capable, talented, dedicated – 100%, approachable, kind, understanding and pleasant.

  Michele Ní Fhátharta – Principal

  Imelda Uí Shomacháin – Deputy Principal / Special Education Teacher

  Jean Anne de Cúrsa– Junior Infants

  Cristin Ní Choinceannain – Junior Infants

  Michelle de Bhailís - Senior Infants

  Jean Ní Thuathaill / Bríd Ní Chonghaile - Senior Infants

  Carmel Ní Dheá - 1st Class

  Charline de Faoite - 1st Class

  Méabh Ní Mhúineacháin - 2nd Class

  Máirtín Mac Piarais - 3rd Class

  Eve de Barra - 3rd Class

  Caoimhe Uí Néill – 4th Class

  Caitríona Ní Iobáird- 5th Class

  Ailín Ní Chaoimh - 5th Class

  Niamh Uí Dhomhnalláin - 6th Class

  Marie Ní Chonormhaoile / Jason Ó Rónáin / PJ Ó Catháin / Ciara Lenihan– Special Education Teachers

  Claire Uí Choileáin/ Phil Uí Bhriain / Máire Uí Uallacháin – Special Needs Assistants

  Máirín Uí Bhriain – Dance Teacher

  Ailbhe Donnelly Flanagan – Speech and Drama Teacher