Gaelscoil an Ráithín header

Coiste na dTuistí

Is iad seo a leanas oifigigh an choiste faoi láthair;

  Michelle Condon – Cathaoirleach

  Fergal Delaney – Rúnaí

  Cormac Flynn – Cisteoir

Class Representatives
William Boyce
Naíonáin Shóisearacha (Máirtín)
Yvonne Lynch
Naíonáin Shóisearacha (Cillian)
Chris Carr
Naíonáin Shinsearacha (Bríd)
Marguerite O'Callaghan
Rang a hAon (Caitríona)
Niamh Mangan
Rang a hAon (Máire)
Elaine O'Kelly
Rang a Dó (Niamh)
Joan Cunniffe
Rang a Trí (Jean)
Trish Shelley
Rang a Ceathair (Jason)
Cormac Flynn
Rang a Cúig (Ailín)
Fergal Delaney
Rang a Sé (Carmel)

The Parents’ Council

The following are the officers of the 2013 – 2014 Parents Council;

  Michelle Condon – Chairperson

  Fergal Delaney – Secretary

  Cormac Flynn – Treasurer

Class Representatives
William Boyce
Junior Infants (Máirtín)
Yvonne Lynch
Junior Infants (Cillian)
Chris Carr
Senior Infants (Bríd)
Marguerite O'Callaghan
1st Class (Caitríona)
Niamh Mangan
1st Class (Máire)
Elaine O'Kelly
2nd Class (Niamh)
Joan Cunniffe
3rd Class (Jean)
Trish Shelley
4th Class (Jason)
Cormac Flynn
5th Class (Ailín)
Fergal Delaney
6th Class (Carmel)