Gaelscoil an Ráithín header

Nuacht

01/05/18 Culaith Spóirt na Scoile Nua

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le Chris O' Sullivan (Nevil's Shoes) mar thug sí urraíocht dúinn chun an dara culaith spóirt CLG a cheannach.

gar

 

Fáilte chuig Gaelscoil an Ráithín

Is í ár bhfís anseo i nGaelscoil an Ráithín timpeallacht foghlama oscailte agus cuimsitheach a chothú ina mbeidh aitheantas tugtha do riachtanaisí gach aon duine agus go mbeidh gach uile páiste sona sásta ar scoil.

Tá uainn i nGaelscoil an Ráithín oideachas iomlánaíoch a chur ar fáil trí réimhse leathan gníomhaíochtaí curaclaim agus seach-churaclaim a chur ar fáil, agus trí gach páiste a spreagadh, go ndéanfaidh siad a dhícheall.

Latest News

01/05/18 New School Sport Jerseys

We would like to extend a huge Thank You to Chris O'Sullivan (Mom to Jack in 4th Class) from Nevil's Shoes, O'Connell Street for sponsoring our beautiful new jerseys.

gar

Welcome to our school

At Gaelscoil an Ráithín, our aim is to create an open and inclusive learning environment where the uniqueness of each child is nurtured and respected and that every child will be happy at school.

We aim to provide an holistic education through a broad and balanced spectrum of curricular and extra-curricular activities – encouraging every child to do their best and achieve their maximum potential.